Disclaimer


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Fokko Juweliers. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fokko Juweliers om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.

Ondanks de grootste zorg en aandacht die Fokko Juweliers aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Fokko Juweliers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Fokko Juweliers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd om te vergelijken.